مخزن تحت فشار عبارتست از یک محفظه بسته برای نگهداری گاز یا مایع که دارای اختلاف فشار با محیط بیرونی است، طراحی می شود. مخازن تحت فشار با استانداردهای مختلفی طراحی ، ساخته و بازرسی می شوند مهم ترین نوع این استانداردها آمریکایی یا اروپایی هستند . استانداردهای آمریکایی برای مخازن تحت فشار ASME و برای مخازن اتمسفریک API می باشد در اروپا برای ساخت مخازن تحت فشار از استانداردهای EN13445 و PD5500 استفاده می شود اما استاندارد های دیگر نیز به کار میرود از قبیل ADMERKBLATT,EN12493,EN14025,… چنانچه مخزن مربوطه برای حمل کالاهای خطرناک به کار رود رعایت مقررات حمل و نقل نیز ضروری می باشد این مقررات در قاره آمریکا تحت عنوان استاندارد DOT و در اروپا تحت عنوان توافق نامه ADR از آن یاد می شود.علاوه بر آن در ساخت مخازن الزامات مربوط به هر ماده خطرناک باید با توجه به مجموعه دستوالعمل های ایمنی آن ماده لحاظ گردد. به عنوان مثال در طراحی و ساخت مخازن گاز مایع رعایت الزامات NFPA 58 اجباری است و چنانچه این مخزن در داخل ایران استفاده شود مقررات استاندارد ملی ایران ( ISIRI841) نیز باید در آن در نظر گرفته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *